לימודי החלקה אמנותית

בניהול מקצועי של נלי גוגינשווילי